wrz
9
2014

AngularJS - generyczna obsługa błędów

W aplikacjach webowych nieodzownym stałym elementem jest obsługa błędów. Dla "normalnej" aplikacji (np. MVC) sprawa jest w miarę prosta, możemy wyjątki przechwycić po stronie serwera, umieścić w modelu (jako model errors) i później na widoku wrzućić w jakieś ValidationSummay. W przypadku aplikacji typu SPA (Single Page Application) sprawa robi się trochę bardziej skomplikowana ponieważ dysponujemy jedną stroną html której zawartość "podmieniamy". Oczywiście możemy przy każdym requeście do serwera sprawdzać kod odpowiedzi i wyświetlać jakiś stały element DIV z odpowiednim komunikatem ale jest to wielce niewygodne, a poza tym kopiowanie tej samej logiki obsługi błędu (nawet wydzielonej do osobnego modułu) nie jest dobrym rozwiązaniem architektonicznym. Jeżeli używamy angular-a jako framework javascriptowy możemy skorzystać z jednego z jego dobrodziejstw i przechwycić response jaki dostajemy ze standardowego modułu angular-resource. Angular-resource jest to moduł ułatwiający komunikację REST-ową z serwerem, możemy tam wysyłać zapytanie typu query (dla listy elementów), get (dla konkretnego elementu), update i delete. Przykład wykorzystania tego modułu: [Więcej]